FAQ

Corona en testen

De PCR-test
De PCR (Polymerase Chain Reaction) – test toont specifiek stukjes genetisch materiaal van het Coronavirus aan. Met een wattenstaafje wordt een uitstrijk genomen van mond en keel. De PCR test is de meest gebruikte, en meest betrouwbare Coronatest die er is. Deze test heeft een hoge testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR test het Coronavirus ook oppikt bij iemand die (nog) weinig virus met zich meedraagt. Deze manier van testen geeft de hoogste mate van betrouwbaarheid.  De PCR test wordt echter in het laboratorium geanalyseerd en is daarom lastig om zeer grootschalig uit te rollen.

 

Antigeentest (sneltest)
De antigeentest toont antigenen van COVID-19 aan in neus en/of keelslijm of speeksel. Antigenen zijn stukje van het virus (N-eiwitten) die een afweerreactie kunnen opwekken in het lichaam. Het grote voordeel van de antigeentest is dat deze test al heel snel (vaak binnen het kwartier) laat zien of je het virus bij je draagt. Vandaar dat deze test ook vaak sneltest wordt genoemd. Deze test is ook naast het laboratorium te gebruiken en daarmee sneller op grote schaal toe te passen.

De zelftest controleert in een monster wat is afgenomen in de mond op de aanwezigheid van het eiwit van het coronavirus.

Feitelijk is geen verschil behalve dat de zelftesten voor particulier gebruik mogen worden. Formeel gezien vallen de sneltesten onder de medische hulpmiddelen en mogen dan feitelijk allen onder verantwoordelijkheid van een arts gebruikt worden. Om een corona sneltest ook als zelftest aan te mogen bieden is het getest op veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast zijn de zelftesten gevalideerd (extra onderzocht op effectiviteit) voor zelfgebruik.

PCR-tests identificeren de aanwezigheid van het SARS-CoV-2-virus in het lichaam, ongeacht of het virus actief besmettelijk is. Het PCR-testproces versterkt de genetische code van het virus, zodat zelfs minuscule hoeveelheden van het virus in het monster kunnen worden opgepikt. Hoewel PCR-testen gezien worden als de “gouden standaard”-test voor het SARS-CoV-2-virus, hebben ze een aantal nadelen. Laboratoriumverwerking is vereist, waardoor er vertraging optreedt voordat resultaten kunnen worden verkregen en de bijbehorende kosten relatief hoog zijn. Ook identificeert het detectiemechanisme niet specifiek of individuen besmettelijk zijn. PCR-tests detecteren het virus zelfs lang na de besmettelijke periode, en individuen kunnen gemiddeld 17 dagen positief blijven testen nadat ze niet meer anderen kunnen infecteren (bron: artikel pdf Studie PCR Antigeen).

 

Tot nu toe is bekend dat de antigeensneltest een iets minder betrouwbare uitslag geeft dan de PCR test. In een klein deel van de gevallen laat de sneltest een negatieve uitslag zien, terwijl er wél sprake is van een coronabesmetting. Dat komt enerzijds door de gevoeligheid van de test en anderzijds door afnametechniek.

De PCR test, die bij de GGD in de teststraten wordt gebruikt, is nauwkeuriger. Dat wil zeggen dat de PCR-testen iets beter in staat zijn om Corona aan te tonen, wanneer u bijvoorbeeld maar een kleine hoeveelheid virusdeeltjes bij zich draagt. De PCR test geeft dan minder vaak een vals-negatieve uitslag. Met de PCR test duurt het wel langer voordat de uitslag er is. 

Een zelftest is minder nauwkeurig dan de PCR-test of een andere test die is afgenomen door een professional. Dit betekent dat de uitslag minder betrouwbaar is.

Antigeentesten kunnen COVID-19 detecteren tijdens de eerste fase van de infectie (de periode waarin u het meest besmettelijk bent). De meeste mensen die besmet zijn met SARS-CoV-2 zijn slechts 4-8 dagen besmettelijk. Omdat het virus zich ontwikkeld in uw lichaam, kan het zijn dat u in de eerste dagen na besmetting nog negatief test. Het is daarom belangrijk om de test regelmatig uit te voeren. De zelftest kan een infectie detecteren enkele dagen voordat de eerste symptomen verschijnen, tot een week na de eerste symptomen. Na die tijd zijn de antistoffen actief en kan een antigeentest het virus niet meer opsporen.

Het voordeel van een antigeensneltest is dat u deze zelf thuis kunt uitvoeren. En dat ze preventief kunnen worden ingezet. Bovendien heeft u bijzonder snel de uitslag.

Dit is niet mogelijk. Een antistoffentest kan dat wel; u kunt dan eerdere infecties (of effect vaccinaties) detecteren, maar u kunt geen actieve of huidige infecties detecteren.

Wat veel mensen niet beseffen is dat de klachten pas een aantal dagen komen nadat u besmet bent met het Coronavirus. U kunt anderen besmetten voordat de symptomen zich voordoen. Daarnaast kunnen sommige mensen asymptomatisch zijn; dit betekent dat ze geen klachten hebben terwijl ze geïnfecteerd zijn met de coronavirus. Uit een studie (Link: PDF Studie asymptomatisch) blijkt dat tussen 40-45% van degenen die besmet zijn met coronavirus nooit symptomen ontwikkelen, en dat deze asymptomatische dragers anderen kunnen infecteren voor een langere periode. Als gevolg hiervan zullen testen en isolatie op basis van symptomen alleen niet voldoende zijn om de verspreiding te stoppen. Door (preventief) te testen kan men in een vroege fase besmetting herkennen en actie ondernemen. Daardoor kunt u het risico verkleinen dat u uw omgeving besmet met het virus.

Het is belangrijk om te bedenken dat geen enkel vaccin 100% effectief is, dat niet iedereen het vaccin zal accepteren of krijgen, en dat er onzekerheid bestaat over de vraag of de vaccins effectief zullen werken tegen de huidige of toekomstige mutaties van het virus. Met deze factoren in het achterhoofd, zal regelmatig testen een rol spelen bij de bestrijden van Covid-19 (en beschermen van dierbaren/kwetsbare).

We proberen zo goed mogelijk recente informatie weer te geven, maar omdat de kennis en maatregelen omtrent COVID-19 elkaar zo snel opvolgen willen we u graag ook verwijzen naar de website van het RIVM. Hier vindt u de nieuwste informatie. Er is ook een landelijk informatienummer beschikbaar waar u heen kunt bellen met uw vragen over het virus: 0800-1351

Lollypop Zelftest

Nauwkeurigheid: 96.47%
Sensitiviteit: 92.14%
Specificiteit: 98.83%

Hoogste nauwkeurigheid wordt bereikt als je aan het volgende houdt. 

1. Niet eten, drinken of roken voorafgaand aan de test gedurende ten minste 30 minuten.
2. Bij de bemonstering, voorzichtig in de mond houden en laat speeksel natuurlijk adsorberen op de spons.
3. Bijt niet met de tanden op de spons.
4. Elk speeksel monster is geschikt voor het testen, maar het speeksel monster verzameld in de ochtend, voor het spoelen van de mond, eten of drinken, wordt aanbevolen.
5. De monsters moeten zo snel mogelijk na de afname worden gebruikt.
6. De testkaart moet vóór gebruik 30 minuten op kamertemperatuur (15 ~ 30°C) zijn, anders kunnen de resultaten onjuist zijn.

Ja. De Lollypop zelftest is zeer nauwkeurig, kindvriendelijk en spelenderwijs af te nemen. Bij kinderen dient een volwassene de test af te nemen of toezicht te houden.

De lollypop zelftest is bedoeld om preventief te testen. Bijvoorbeeld als u geen klachten hebt maar wel extra zekerheid zoekt omdat u zich in gezelschap gaat begeven (school, werk of bezoek familielid).

Neem het sponsje nogmaals in de mond om vochtig te maken en klik het spateltje wederom in de test en wacht 10/15 minuten.

Ja de kans is groot dat u positief bent. Laat u uzelf zo snel als mogelijk testen middels een PCR-test bij de GGD, waarbij u zich direct na de lollypoptest zich houdt aan de geldende RIVM-richtlijnen.

De zelftest kan je daarvoor niet gebruiken.

De houdbaarheidsdatum staat op de verpakking.

De test dient bewaard te worden op een droge plaats tussen de 2 en 30 graden Celsius.

De gebruikte test mag bij het restafval.

Het op zichzelf staande eenstaps testapparaat bevat alle reagentia die nodig zijn om één test te voltooien. Het testgebied bestaat uit: een nitrocellulosemembraanstrip die is behandeld met een dunne lijn antilichaam, een glasvezelpad dat antilichaam/kleurstofconjugaat bevat. De blauwe punt is briljantblauw FCF (E-133), een in water oplosbare kleurstof voor levensmiddelen. De lolly is onschadelijk voor de gezondheid.

De lollypop zelftest is CE-gecertificeerd voor zelftest en mag in geheel Europa verkocht worden. In Nederland voldoet deze test aan de wet op medische hulpmiddelen.

Door de werkwijze waarop er getest wordt op de aanwezigheid van N-eiwitten is deze test effectief voor bekende virusmutaties. Bij virusmutatie treed er verandering op van Spike-eiwit.

Nee. De blauwe punt wordt alleen gebruikt als extra controle en is geen voorwaarde voor een correct resultaat. Het is belangrijk dat de lollypopzelf test voldoende speeksel bevat en zacht is.

Voor de beste resultaten wordt aanbevolen om 30 minuten voor de test niets te eten of te drinken. In principe is echter elk speekselmonster geschikt.

Om de testresultaten zo betrouwbaar mogelijk te krijgen is het drinken van alle soorten drank vooraf niet wenselijk! Zeker alcohol doet de betrouwbaarheid van de test verminderen.

Tot nog toe was het advies aan mensen met corona-gerelateerde klachten om zich te laten testen bij de GGD. Dat veranderde vanaf 02-12-2021. Mensen die klachten hebben, kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/02/corona-gerelateerde-klachten-zelftesten-of-naar-de-ggd.

Een zelftest is niet geschikt als u:

– ziek of kwetsbaar bent, of als u werkt met risicogroepen (bijvoorbeeld als zorgmedewerker of mantelzorger);
– in quarantaine zit, en u op dag 5 een test wilt doen om eerder uit quarantaine te gaan;
– uit een hoog risicogebied komt.

 

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet geschikt. Voor hen blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten. Ook cruciale medewerkers die werken met kwetsbare mensen, moeten zich standaard melden bij de GGD bij klachten.

Mensen die in quarantaine zitten omdat ze bijvoorbeeld in contact zijn geweest met een positief getest persoon, of omdat ze terugkomen uit een zeer hoog risicogebied, kunnen na 5 dagen een coronatest doen. Is die test negatief, dan kan de quarantaine beëindigd worden. Een zelftest is daarvoor niet geschikt. Deze mensen moeten een testafspraak maken bij de GGD.

U kunt een testafspraak maken bij de GGD via 0800 – 1202 of coronatest.nl. Ook wanneer u ernstige klachten heeft, of als u geen zelftest wil gebruiken kunt u bij de GGD terecht.

Een werkingstest is te herkennen aan het feit dat de strip op de cassette na korte tijd zichtbaar vloeistof opneemt. Als dat niet gebeurt, controleer dan eerst of de lollypop zelftest goed is vastgeklikt en of het sponsje voldoende vochtig is. Hierdoor komt er te weinig speeksel op het display of kan er een kleine luchtbel ontstaan die het proces stopt. Klik in zo’n geval de lollypop weer in de testcassette en/of schud de test  zodat de strip de vloeistof opneemt. En maak je geen zorgen: de lollypop zelftest is nog steeds geldig. Tel gewoon de 10 minuten wachttijd wanneer de strip zichtbaar vloeistof begint op te nemen. Als geen van deze oplossingen helpt, herhaalt u de test met een nieuwe kit.

Uitslag binnen

Als de uitslag van de zelftest positief is, moeten mensen alsnog een GGD-test doen om de uitslag te bevestigen. Als de uitslag van de GGD-test ook positief is, start de GGD het bron- en contactonderzoek op. Daarnaast heb je een GGD-test nodig om een herstelbewijs te krijgen.

Dat is om verschillende redenen belangrijk. De eerste is dat er nog steeds goed wordt geregistreerd hoeveel besmettingen er zijn. Ook kan de GGD het bron- en contactonderzoek opstarten. Een andere reden is om in de gaten te houden of er nieuwe virusvarianten opduiken. Dat kan alleen door een PCR-test bij de GGD.

Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels, zoals handen wassen en afstand houden. Een negatieve zelftest sluit corona immers niet 100% uit. Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD. 

Ja. Het virus bouwt zich gedurende een bepaalde tijd op in uw lichaam, dus het kan zijn dat de test het virus niet in een zeer vroeg stadium van de infectie detecteert. Ook kan het zijn dat u besmet bent geraakt nadat u de test gedaan hebt.

We raden aan dat personen zo regelmatig mogelijk worden getest om werkplekken, locaties en gemeenschappen veilig te houden. Het is belangrijk om te onthouden dat individuen nog steeds kunnen worden blootgesteld aan het virus na een negatief testresultaat. Bovendien vertoont een groot deel van de besmettelijke mensen helemaal geen symptomen, en daarom is regelmatig testen de sleutel tot het doorbreken van de toename van de aantal besmettingen.

Afhankelijk van het scenario raden we aan om elke 2-3 dagen of dagelijks te testen.

Algemeen

Ja. Wij leveren grotere hoeveelheden zowel aan particulieren, retailers, bedrijven en openbare instellingen. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via lollypopzelftest@careforcompanies.nl

Dit is niet mogelijk doordat wij de prijzen zo laag mogelijk houden zodat iedereen die kan kopen.

Onze Lollypop zelftest is nog niet beschikbaar in de supermarkt. 

Verzenden en retour

Ja dit is uw recht als particulier consument. Wel dient u zelf de verzendkosten te betalen en dient de verpakking niet beschadigd te zijn en/of geopend te zijn (geweest)!

Wij leveren binnen Nederland maar ook naar België. Mocht je afleveradres anders zijn dan deze twee landen neem dan contact met ons op, we hebben namelijk ook de mogelijkheid om te leveren in een ander land.

Dit is eenvoudig te beantwoorden. De kosten die gemaakt worden voor het verzenden moeten op de een of andere manier betaald worden. De meeste webwinkels berekenen deze kosten door als een soort opslag in de verkoopprijs van de producten. Wij hebben ervoor gekozen om de prijs zo laag mogelijk te houden om toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen. We kunnen de lollypoptest iets duurder maken en daarmee doen alsof we geen verzendkosten berekenen, maar wij houden de kosten liever open en eerlijk.

Scroll naar boven